Chandra K

Selamat berbahagia ananda Kiki dan Aksha dan membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah.